Kiinteistöpalvelut

-Pihojen auraus ja hiekotus

-Piennarleikkuut, ym.konetyö traktorilla.

-Energiapuu korjuut /raivaukset

-Tontin raivaukset